Zadzwoń: 737-926-616

Domki sezonowe drewniane do 35mkw.

Jesteś szczęśliwym posiadaczem działki rekreacyjnej? Chciałbyś postawić na niej mały domek letniskowy, z którego będziesz korzystać w ciepłe dni wraz z rodziną lub przyjaciółmi?

W naszej ofercie posiadamy domki letniskowe parterowe na zgłoszenie, bez wymaganego zezwolenia, które możemy sprawnie i szybko wykonać według Twojego projektu. W procesie tworzenia służymy radą jaki projekt wybrać i jak dostosować go do Twoich indywidualnych potrzeb.

Czas realizacji zamówienia jest zależny od zakresu zlecanych prac a także od ich stopnia skomplikowania. Ponieważ domki które wykonujemy są spersonalizowane, ich cena jest ustalana indywidualnie z inwestorem.

Wykonujemy pojedyncze realizacje jak i całe osiedla domków letniskowych na wynajem czy użytek indywidualny. Wykonujemy domki na terenie całego kraju.

Zanim jednak zaczniesz przeglądać dostępne projekty domków lub tworzyć swój autorski projekt, warto zapoznać się z poniższymi informacjami na temat tak zwanych budynków rekreacji indywidualnej.

Domek letniskowy – definicja

W języku polskim utarło się sformułowanie ‘domek letniskowy’ kiedy mowa o niewielkiej nieruchomości, zwykle położonej w ładnej okolicy, z której właściciele korzystają głównie w sezonie wakacyjnym. Często spotykane synonimy to dacza, altanka czy kemping. Jednakże nie znajdziemy prawnej definicji ‘domku letniskowego’. Nieruchomość taką należy potraktować jako budynek rekreacji indywidualnej co oznacza, że domek wykorzystywany jest do celów mieszkalnych okresowo/sezonowo, a nie całorocznie.

Gdzie można zbudować domek letniskowy na zgłoszenie?

Domki letniskowe bez pozwolenia, które będą służyły jedynie do sezonowego wypoczynku, mogą zostać zbudowane na różnego rodzaju działkach prywatnych, w tym tych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Wszelkie uwarunkowania prawne powinieneś znaleźć w planie zagospodarowania przestrzennego swojej posesji.

Jeśli jeszcze nie posiadasz działki, warto sprawdzić czy ta, którą chcesz zakupić pod domek letniskowy jest czy nie, częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego uwarunkowania. Pomoże to uniknąć możliwych rozczarowań.

W Polsce wiele terenów nie jest objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku, warto wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Może się bowiem okazać, że dana działka nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa i nie będzie można na niej nic zbudować.

Na tym etapie warto też sprawdzić czy i jakie inwestycje są planowane w najbliższym otoczeniu w przyszłości. Jeżeli ty szukasz ciszy i spokoju, a obok, za kilka lat ma powstać centrum handlowe lub droga szybkiego ruchu, to zakup działki w tym miejscu nie jest najlepszym pomysłem. Jeżeli obok działki, którą posiadasz lub chcesz nabyć, przechodzi granica z inną gminą, możesz zechcieć zapoznać się z planowanymi inwestycjami również na terenie sąsiedniej gminy.

Parametry budynku rekreacji indywidualnej

Pomimo iż do budowy domku letniskowego do 35 mkw nie wymagane jest zezwolenie na budowę, istnieją prawne warunki które muszą zostać spełnione:

Domek letniskowy, czyli budynek rekreacji indywidualnej, który chcemy postawić musi być obiektem wolnostojącym oraz parterowym.

 1. Powierzchnia zabudowy domku to maksymalnie 35 mkw – tak w mieście jak i poza miastem.Powierzchnia zabudowy to obszar jaki zajmuje na działce wykończony budynek. Powierzchnię zabudowy oblicza się po obrysie zewnętrznym ścian – bez schodów zewnętrznych, daszków (m.in. niepodpartych dachów tarasów), markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego oraz elementów ozdobnych.
 2. Ilość takich budynków na każde 500 mkw powierzchni działki to maksymalnie jeden domek.
 3. Dla wyjaśnienia, budynek wolnostojący to taki budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego.

Budynek parterowy to znaczy taki, który ma jedną kondygnację a więc jeden poziom mieszkalny. Jeżeli wybudowany na działce domek, oprócz parteru ma również poddasze użytkowe, jest określany jako dwukondygnacyjny gdyż posiada poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (o wysokości minimum 2,2 m).

Czy to oznacza że w domku letniskowym nie możemy mieć strychu?

Tu, dobra wiadomość. Jeżeli poddasze będzie zgłoszone jako poddasze nieużytkowe, to nie będzie uznawane za kondygnację. Pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej, przeznaczone na pobyt ludzi, mogą mieć wysokość 2,2 m (w budynkach zamieszkiwanych przez cały rok, ta wysokość to minimum 2,5 m.) Wysokość pomieszczenia może wynosić 1,9 m, jeżeli osoby będą przebywać w nim maksymalnie cztery godziny na dobę. Poddasze o wysokości mniejszej niż 1,9 m można uznać za poddasze nieużytkowe. Budynek z poddaszem nieużytkowym, jest uznawany za budynek parterowy i można go wybudować na zgłoszenie jako domek parterowy (do 35mkw powierzchni zabudowy), bez pozwolenia na budowę.
Domek parterowy może również posiadać antresolę. Antresola zwykle ma powierzchnię mniejszą niż powierzchnia kondygnacji.

Jakie fundamenty wybrać pod domek letniskowy?

Przepisy nie określają rodzaju fundamentu, na jakim może powstać budynek rekreacji indywidualnej bez zezwolenia. Najczęściej wybierane rozwiązania to:

 • płyta fundamentowa (wylewka)
 • fundament na ławach betonowych
 • fundament punktowy (słupy betonowe, pale drewniane albo bloczki betonowe).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Podczas realizacji inwestycji w postaci domu letniskowego obowiązują nas mniej rygorystyczne przepisy niż podczas budowy mieszkalnego domu całorocznego. Przepisy te zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18).

Najbardziej istotne przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury to:

 • dojścia i dojazdy do budynków rekreacji indywidualnej nie muszą mieć zainstalowanego oświetlenia elektrycznego
 • działka, na której ma być usytuowany domek letniskowy nie musi być uzbrojona (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, elektroenergetyczna), chyba że wymagają tego warunkami zabudowy
 • dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę rekreacyjną działkę budowlaną, która nie może być zaopatrzona w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci lub własnego ujęcia, pod warunkiem zapewnienia możliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć położonych poza granicami działki
 • nie ma wymogu doprowadzenia ciepłej wody do umywalek
 • nie ma wymogu przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych
 • schody wewnętrzne w budynkach rekreacji indywidualnej mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym
 • liczba stopni w jednym biegu schodów stałych nie jest określona odgórnie
 • minimalna wysokość pomieszczenia to 2,2 m w świetle
 • w zabudowie rekreacji indywidualnej dopuszcza się wykonywanie spadku posadzki skierowanego bezpośrednio na nieutwardzony teren działki
 • w instalacjach wentylacji i klimatyzacji dopuszcza się łączenie ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych
 • w zabudowie rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie głównego kurka gazu w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. Gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niż 10 m, należy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający
 • obowiązuje minimalna odległość od granic działki która wynosi 4 m, jeśli w ścianie budynku są okna i 3 m, jeśli okien nie ma.

Gdzie zgłosić budowę domu letniskowego?

Budowa domku drewnianego sezonowego do 35 mkw powierzchni zabudowy nie wymaga wcześniejszego zdobycia zezwolenia na budowę, wymaga jednak zgłoszenia do właściwego terytorialnie organu administracji architektoniczno – budowlanej. Zwykle, jest to Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta.

W zależności od gminy czy miasta gdzie zgłaszamy budowę, formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać go podczas wizyty w urzędzie.

W formularzu zgłoszeniowym powinny znajdować się poniższe informacje:

 • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • odpowiednie szkice lub rysunki planowanej inwestycji (rzut przyziemia, przekrój pionowy, wizualizacja elewacji). Szkice te mogą byc wykonane przez osobę, która nie posiada odpowiednich uprawnień budowlanych. Dla domków rekreacji indywidualnej do 35mkw nie jest też potrzebny projekt budowlany
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • własnoręcznie naniesienie lokalizacji inwestycji na mapkę sytuacyjną działki (mapę pozyskasz w Starostwie Powiatowym, gdzie odbędzie się też procedura zgłoszenia)
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Złożenie wniosku bez kompletu dokumentów może wydłużyć czas trwania całej procedury.

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przeciwnym razie postawione już części obiektu zostaną uznane za samowolę budowlaną a ich legalizacja może okazać się bardzo długim procesem.

Na decyzję czekamy do 21 dni. Jeżeli w okresie 21 dni od daty zgłoszenia starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej możemy przystąpić do prac budowlanych.

Zapraszamy do kontaktu mailowego przez formularz kontaktowy (kliknij tutaj), by omówić Twój projekt. Służymy darmową wyceną. Budujemy domki letniskowe i całoroczne.

Polub nas na Facebooku, jesteśmy też na instagramie